Cổ Trang

Hoa Và Kiếm

Hoa Và Kiếm

18+, Adult, Boy Love, Cổ Trang, Drama, Hentai Màu, Lãng Mạn, Manhwa, Truyện tranh 18+, Webtoon, Yaoi
698 lượt xem
6 đề cử
BL For Girl Full Color Yaoi
Chap 12
5 tháng trước
Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
398 lượt xem
7 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 32
5 tháng trước
Bản Tình Ca Màu Xanh

Bản Tình Ca Màu Xanh

18+, Adult, Boy Love, Cổ Trang, Comedy, Đam mỹ, Hài Hước, Hentai Màu, Lãng Mạn, Manhwa, Romance, Smut, Tình Cảm, Webtoon, Yaoi
34 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl Full Color Romance Yaoi
Chap 4
6 tháng trước
Sau Khi Trùng Sinh Thuần Phục Ác Đồ Hắc Liên Hoa

Sau Khi Trùng Sinh Thuần Phục Ác Đồ Hắc Liên Hoa

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
57 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 48
6 tháng trước
Tiền Nhiệm Vi Vương

Tiền Nhiệm Vi Vương

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
25 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 57
6 tháng trước
Khúc Ca Đồng Xanh

Khúc Ca Đồng Xanh

18+, Adult, Boy Love, Cổ Trang, Comedy, Đam mỹ, Hài Hước, Hentai Màu, Lãng Mạn, Manhwa, Romance, Smut, Tình Cảm, Webtoon, Yaoi
17 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl Full Color Romance Yaoi
Chap 1
6 tháng trước
Điện Hạ Khuynh Thành

Điện Hạ Khuynh Thành

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
50 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 79
5 tháng trước
Bệnh Trạng Dụ Dỗ

Bệnh Trạng Dụ Dỗ

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
19 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 62
5 tháng trước
Phế Thê Trùng Sinh

Phế Thê Trùng Sinh

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
22 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 76
6 tháng trước
Nuôi Dạy Thủ Lĩnh Ma Giáo

Nuôi Dạy Thủ Lĩnh Ma Giáo

18+, Adult, Boy Love, Cổ đại, Cổ Trang, Comedy, Đam mỹ, Fantasy, Hài Hước, Hentai Màu, Kịch Tính, Lãng Mạn, Manhwa, Romance, Tình Cảm, Webtoon, Yaoi
19 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl Full Color Romance Yaoi
Chap 10
6 tháng trước
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
14 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 70
6 tháng trước
Ma Tôn Đại Nhân Song Tu Không

Ma Tôn Đại Nhân Song Tu Không

Adult, Boy Love, Cổ Trang, Đam mỹ
46 lượt xem
0 đề cử
BL Đam mỹ For Girl
Chap 50
6 tháng trước
Tân Lang Nhỏ

Tân Lang Nhỏ

18+, Adult, Boy Love, Cổ Trang, Comedy, Drama, Hài Hước, Hentai Màu, Lãng Mạn, Manhwa, Romance, Smut, Tình Cảm, Webtoon, Yaoi
22 lượt xem
0 đề cử
BL For Girl Full Color Romance Yaoi
Chap 3
6 tháng trước