TruyenVn

Những Câu Chuyện Trụy Lạc

Những Câu Chuyện Trụy Lạc

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
484 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 17
1 tuần trước
Khi Loser Trỗi Dậy

Khi Loser Trỗi Dậy

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn
89 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 35 – END
5 tháng trước
Giao Kèo Ma Quỷ

Giao Kèo Ma Quỷ

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
217 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 24
3 ngày trước
Khu Nhà Hiện Đại GyeongSeong

Khu Nhà Hiện Đại GyeongSeong

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
158 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 15
1 tháng trước
Đến Mẹ Vợ Cũng Phải Chiều Theo Ý Anh

Đến Mẹ Vợ Cũng Phải Chiều Theo Ý Anh

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
236 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 30
1 tuần trước
Neulsome Studio

Neulsome Studio

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
122 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 28
4 ngày trước
Sóng Âm Thao Túng

Sóng Âm Thao Túng

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Supernatural, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
106 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 17
5 tháng trước
Là Mẹ Hay Chị?

Là Mẹ Hay Chị?

18+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
282 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 36
4 ngày trước
Bắt Cá Chục Tay

Bắt Cá Chục Tay

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
73 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 12
6 tháng trước
Nhật Ký Thông Lỗ

Nhật Ký Thông Lỗ

16+, Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
411 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 36
1 tuần trước
Tiểu Thuyết Gia Tình Dục

Tiểu Thuyết Gia Tình Dục

Adult, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn
39 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 24
8 tháng trước
Xin Hãy Cho Em Tinh Lực

Xin Hãy Cho Em Tinh Lực

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
72 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 16
8 tháng trước
Thay Đổi Thành Kiến

Thay Đổi Thành Kiến

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
254 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 26
5 tháng trước
Bug Game Số Hưởng

Bug Game Số Hưởng

Adult, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
152 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 20
3 tháng trước
Vòng Đu Quay Định Mệnh

Vòng Đu Quay Định Mệnh

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
111 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 20
5 tháng trước
Chewy

Chewy

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
79 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 19
2 tháng trước
Tôi Có Thể Giúp Gì Được Cho Ngài?

Tôi Có Thể Giúp Gì Được Cho Ngài?

Adult, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
78 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 5
9 tháng trước
Nghiện Chơi Mẹ Kế

Nghiện Chơi Mẹ Kế

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
311 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 35
2 tuần trước
Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
203 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 19
3 tháng trước
Sống Cùng Hàng Khủng

Sống Cùng Hàng Khủng

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
234 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 20
5 tháng trước
Sinh Viên Đại Học Nữ Phục Vụ Trong Quân Đội

Sinh Viên Đại Học Nữ Phục Vụ Trong Quân Đội

16+, Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
131 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 7
10 tháng trước
Mùa Hè Khoái Lạc

Mùa Hè Khoái Lạc

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
120 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 12
2 tháng trước
Bệnh Viện Đêm

Bệnh Viện Đêm

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
230 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 24
4 tuần trước
Biên Niên Sử Của Dâm Thư

Biên Niên Sử Của Dâm Thư

Adult, Comedy, Hài Hước, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon, Xuyên Không
78 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 10
11 tháng trước